Shadow

Konferanse eller romanse?

På konferansesuitane våre kan du ha styremøte, leiarsamlingar, samle kollegaer eller familie til ein skål før middagen eller ha ein intim kick-off.

Vi har også suitar som passar best når ein berre er to...

Vi har to konferansesuitar, Ivar Aasen og Saudehornet. Kapasitet på opptil 10 personar.

I tillegg har vi tre juniorsuitar, blant anna Kunstarsuita - ei fargesprakande suite i fargar og bilete!