Shadow

Konferanse med stil

På Hotell Ivar Aasen er det mange moglegheiter når du vil holde kurs, konferanse eller ei uformell samling.

Skåla rommar opp til 12 personar, mens Melshornet kan delast i to og tek 30-60 personar alt etter behov.

Skårasalen med panoramautsikt frå fjelltoppen på veggane tek imot opp til 140 personar, men her er også flott for 25.

I tillegg har vi to konferansesuitar i 4. etasje som kan nyttast til ca. 8 personar; perfekt til leiarsamlingar, styremøter og budsjettkonferanser.

Med få meter ut til takterassa kan kanskje utsikt til høge fjell og blå fjord inspirere til nye idear, betre felleskapet eller gi deg det pustet i bakken som du treng...